Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

TÖRTÉNELEM.

ÖSSZETÖRT-ÉN-ELEM  

MEG NEM  NEVEZETT  TETTESEK  ÁLTAL.

EMBERBŐL : ELÉGTELEN

XX. SZÁZAD

 

DE  ME ,  SINE  ME

  CURRICULUM VITAE

 GYÖKEREINK ÉS SZÁRNYAINK

 

" Sírotok  felett  a  Hold  az  alkonyi  égen "

Sirod-felett.jpg

  

AMIT

ISTEN

MEGADHATOTT,

 MEGADOTT.

 

AMIT

EMBER

ELVEHETETT,

 ELVETT.

. . .1914.1920.1939.1941.1945.1946.1956.1968. . .

E U R Ó P A

MAGYARORSZÁG

 .

 A XX. SZÁZAD

MAJDNEM

MINDENT

MEGPRÓBÁLT,

HOGY ELPUSZTULJON

AZ EMBER

 " AZ  ÉLET  LÁTHATÓ  HATÁRAIN  INNEN "

 ISTEN,  EMBER,  FÖLD

 SZÍVE

FELÉ

REPÍTETT

  FÖLDGOLYÓ

 

 2010

 

 VILÁGÖRÖKSÉGÜNK  

 T A C H Y C A R D I A  

 .

A KOR BETEGSÉGE 

AZ A HITTÉ VÁLT FELTEVÉS,

HOGY A JÓ CSAK GYÖNGE,

AZ ERŐS CSAK ROSSZ LEHET.

 

                                                          KARINTHY FRIGYES

 

 1930-AS ÉVEK              

 .

A

GYŰLÖLET

TRIUMVIRÁTUSA :

A  GŐG.

       AZ  IRÍGYSÉG .

        AZ  ERŐSZAK

SÖTÉTSÉG :

TORZÓ

 EMBERALAKBAN

:

SE SZÍV

SE ÉSZ

SE LÉLEK

HÁRMAS

EGYSÉG

XX.

SZÁZAD

.

FUROR  ARMA  MINISTRAT

:

A  FEGYVEREKET

A TÉBOLY IRÁNYÍTJA .

                                                           VERGILIUS 

 . . . .  ÉS A PERVITIN.        

.

 

 MÁRAI SÁNDOR

 

BÚCSÚ

Előszó helyett

 

/  részletek  / 

 

" Most, amikor sötétedni kezd a drága táj fölött,

mely második hazám volt,

 s amelynek földrajzi neve EURÓPA,

behunyom  szemem,

 hogy jobban lássam egy pillanatra,

s nem akarom elhinni, hogy ez a BÚCSÚ.

Nem akarom elhinni,

mert láttam, nem is olyan régen,

tegnap vagy tegnapelőtt,

amint éppen ocsúdott a háború aléltságából,

székesegyházain még javították avatott kezek

a roncsolt díszeket és remekműveket,

a kórházakban még gyógyították

a rokkantakat és sebesülteket;

nem akarom elhinni, mert hallom még

az államférfiak, politikusok, írók, papok, népszónokok

fogadkozásait, amint hitet tesznek

a tömegsírok fölött,

hogy soha többé."

. . . ."Nem tudom elhinni,mert ismerem az erőket,

melyek e táj fölött uralkodnak .

Az értelem és a hit ereje uralkodott e tájak fölött.

Európainak lenni annyi, mint megérteni valamit.

S most, mikor az értelem meghátrál egy pillanatra

a legalacsonyabb emberi ösztönök parancsszava előtt,

nem akarom elhinni, hogy ez a búcsú pillanata:

búcsú az értelemtől és az erkölcstől,

a hittől és a szolidaritástól,

búcsú az európai ember küldetésétől és feladatától. . ."

. . ."Ti tudjátok, hogy volt egy idő Európában,

amikor ugyanazok, akik ma vagy holnap talán már

fegyverrel kezükben állanak egymással szemközt,

hogy megvédjék és elpusztítsák a legszebbet és a legnagyobbat,

amit az emberi lélek évezred munkájával megalkotott,

ti tudjátok, hogy volt, élt és hatott

az európai lelkiismeret, s hittünk benne,

hogy jó hazafiak akkor vagyunk,

ha mindazt, ami hazánk egyéni, nemzeti sajátja és értéke,

bele tudjuk illeszteni

az európai szolidaritás magasabb összhangjába."

. . ."Mit csináltál hazámmal, Európa,

s miért nem hallgattál soha azokra,

akik az egyszerű igazságot az értelem lámpásával

akarták megvilágítani? . . ."

. . ."Látlak, idézlek, s a búcsú pillanatában is kiáltom,

hogy hittem az erőkben, melyek megalkottak,

s amíg élek, és szólani tudok,

hinni akarom,

 hogy az értelem és szolidaritás ereje hatalmasabb,

mint az ösztönök rémuralma."

 

 

1939. szeptember 3.

Vasárnapi krónika

  

 Sirod-felett--------------HOLD-az-alkonyi-égen.jpg 

 

 I D Ő Z Í T Ő

:

 

  .  .  . amikor  a  Gyermekek  iskolába  mennek .  .  .

1939. SZEPTEMBER 1.

A  II. világháború

első  napja .  .  .

 :

e m b e r b ő l

 e l é g t e l e n  

 

IGE

 IDŐ

MÚLT

BEFEJEZETT

BEFEJEZETLEN

BEFEJEZHETETLEN 

FOLYAMATOS

JELEN

X X.  SZÁZAD

 

" SOHA,

SEMELYIK  KORSZAKBAN  

NEM  KELETKEZETT  ANNYI   TÖMEGSÍR,

MINT A  XVIII.-XXI. SZÁZADBAN. "

CZAKÓ GÁBOR  :

AHOL  A BŰN  LETT A JÓLÉT ALAPJA

 

300px-atomic_bombing_of_japan.jpg

 

 H  I  R  O  S  I  M  A   N  A   G   A   S   A   K    I                     

6                      9

AUGUSZTUS

 

  1945

 

A KIBESZÉLETLEN 20.SZÁZAD

ÉS KORA 

A  

TÖRTÉNELEMNEK

 NEVEZETT  HOMICIDIUM

AZ  EMBERISÉG ÉS AZ ÉLET ELLEN

   CUI PRODEST. . . .?

MÉGIS,KINEK,KIKNEK A SZÉGYENE?

 

A D  XX

:

XXI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép:

BN

 

 

 

Google

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 *